Deratyzacja Legionowo monitoring DDD do systemu HACCP mazowieckie

W czasie przeprowadzania comiesięcznego monitoringu DDD  do systemu HACCP w zakładzie produkującym żywność w Legionowie w kwietniu,  w stację żywołowną deratyzacyjną złapany został młody około 3 miesięczny szczurek. Co ciekawe posiadał krótkie futerko. Jego sierść była już sierścią letnią. Musiały spowodować to istniejące temperatury znacznie wyższe niż parę lat temu. Widać jak szybko gryzonie przystosowują się do nowych warunków. Szczurek został wywieziony do lasu i wypuszczony na wolność. W skład monitoringu do systemu HACCP wchodzi też zwalczanie os szerszeni na terenie objętym usługą monitoringu ddd Dezynsekcja os Legionowo.