Zwalczanie os Warszawa Bielany

Było to gniazdo klecanek. Tylko one tak wcześnie zakładają w kilka samic gniazdo. Zwalczanie os na Bielanach było łatwe bo gniazdo znajdowało się przy nieotynkowanym oknie na parterze budynku w niszy brakującej niewielkiej części cegły w miejscu dość ciepłym. Nieosłonięte gniazdo os klecanek składa się z jednego plastra a budują go królowe które przezimowały. Jednak najsilniejsza dominująca samica dalej pozostaje królową, inne zostają robotnicami. Osy klecanki są najmniej szkodliwe, jest licznie rozpowszechniona. Buduje gniazda w bardzo różnych miejscach: w załomach murów, przy ramach okiennych, przymocowuje do gałęzi drzewek i krzewów.Często zakłada gniazda na placach zabaw dla dzieci.